Home » Archives by category » Economie
Avantaje folosire SPV

Avantaje folosire SPV

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, vor avea posibilitatea de vizualizare a situţiei neconcordanţelor identificate între livrările/prestările şi achiziţiile declarate în D394 de către persoana impozabilă și toti partenerii acesteia, prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual la  Sectiunea Mesaje, tipul documentului/categoria ,,Raport analiza de risc” (la descriere fiind precizat faptul că sunt neconcordante 394 […]

MFP asigură o implementare echitabilă a noilor case de marcat cu jurnal electronic

MFP asigură o implementare echitabilă a noilor case de marcat cu jurnal electronic

Ministerul Finanțelor Publice a adoptat măsuri legislative pentru a asigura aplicarea unui tratament preventiv stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018. Scopul este ca procesul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic să se deruleze fără afectarea activității operatorilor economici și fără aplicarea de sancțiuni, dacă nu există elemente […]

Șef nou la Finanțe. Programul de audiențe a fost modificat

Șef nou la Finanțe. Programul de audiențe a fost modificat

Având în vedere că începând cu data de 15.06.2018 echipa de conducere a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea a fost completată de domnul Botezatu Relu Gabriel, prin numirea în funcţia de şef administraţie adjunct colectare, aducem la cunoştinţa contribuabililor că programul de audienţe al acestuia va fi  în fiecare zi de marţi între orele […]

15 iulie 2018 este termenul de depunere a declaraţiei unice

15 iulie 2018 este termenul de depunere a declaraţiei unice

Persoanele fizice care în anul 2017 au  obţinut  venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor , venituri din tranzacţionarea de titluri financiare, venituri din activităţi agricole sunt aşteptate până la data de 15 iulie 2018 să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.         […]

Pentru abaterile prevăzute de Legea prevenirii vor fi stabilite măsuri de remediere

Inspectorii ANAF constată contravențiile prevăzute prin H.G.nr.33/2018 și încheie un proces-verbal de constatare prin care aplică un avertisment, fără sancţiuni contravenţionale complementare, la care anexează un plan de remediere. În cadrul planului de remedire se menţionează contravenția, măsurile de remediere şi termenul de remediere. Dacă deficiența este remediată sau obligaţia legală este îndeplinită în cursul derulării […]

26 martie este termenul de declarare şi plată  a impozit pe profit pentru anul 2017

26 martie este termenul de declarare şi plată a impozit pe profit pentru anul 2017

Luni, 26 martie 2018,  este termenul  pentru declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2017. Pentru declararea impozitului de profit contribuabilii plătitori de impozit şi contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit depun formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” . Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat gratuit […]

Precizări privind depunerea formularului 230. Aflați cum puteți direcționa 2% din profit mai ușor!

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, se completează de către contribuabili, sau de către împuterniciţii acestora şi se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă. Formularul poate fi depus […]

Indicele preţului de consum utilizat pentru plăţile anticipate în contul impozitului pe profit pentru 2018

Indicele preţului de consum utilizat pentru plăţile anticipate în contul impozitului pe profit pentru 2018

Pentru anul 2018 indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este de 103,1%. Reamintim că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, instituţiile de credit (persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine) au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe […]

Preţuri medii valabile pentru anul 2018

Preţuri medii valabile pentru anul 2018

La nivelul judeţului Vrancea,  în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 9/15.02.2018 la stabilirea venitului anual din arendă în care modalitatea de plată este prevăzută în natură,  preţul mediu pentru 2018 este de : 0,58 lei/kg grâu; 0,55 lei/kg porumb; 1,20 lei/kg floarea soarelui şi 1,25 lei/kg struguri. Reamintim contribuabililor că în conformitate […]

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA

Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA pentru încasare şi plată, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistreazã restanțe […]

Page 1 of 22123Next ›Last »