Home » Archives by category » Economie
Prelungirea termenului de depunere a Declaraţiei Unice şi a formularului 230

Prelungirea termenului de depunere a Declaraţiei Unice şi a formularului 230

Contribuabilii persoane fizice îşi pot îndeplini obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale până pe data de 31 iulie 2019. Tot până la aceiaşi dată contribuabilii persoane fizice pot opta pentru redistribuirea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit sau pensii prin depunerea cererii 230 „Cerere privind destinaţia […]

Ministerul Finanțelor Publice lansează trei noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației

Titlurile de stat Tezaur urmează să fie emise luni, 4 februarie 2019, cu scadențe la 2, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi cumpărate: între 4 și 22 februarie 2019 de la unitățile Trezoreriei Statului; între 4 și 21 februarie 2019 […]

Noul formular 230 disponibil şi prin SPV

Noul formular 230 disponibil şi prin SPV

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” poate fi depus până la data de 15 martie 2019. Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii se completează de către contribuabili, sau de […]

Servicii fiscale la dispoziția contribuabililor

Ministerul Finanțelor Publice urmărește dezvoltarea unui parteneriat corect între Agenția Națională de Administrare Fiscală şi contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne și accesibile. În acest context, au fost implementate o serie de servicii electronice menite a facilita îndeplinirea obligaţiilor declarative și de plată ale contribuabililor.             Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, […]

Modificarea formularului Declaraţiei Unice

Modificarea formularului Declaraţiei Unice

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declaraţia se completează şi se depune […]

Modificare prevederi cazier fiscal

Modificare prevederi cazier fiscal

În cazul contribuabilului aflat în insolvenţă, în faliment sau dizolvare, inactivitatea fiscală nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă în situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi legali şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor în registrul comerţului […]

Preţuri medii valabile pentru anul 2019

La nivelul judeţului Vrancea în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 147/02.11.2018 la stabilirea venitului anual din arendă în care modalitatea de plată este prevăzută în natură preţul mediu pentru 2019 este de : 0,63 lei/kg grâu; 0,58 lei/kg porumb; 1,20 lei/kg floarea soarelui şi 1,00 lei/kg struguri. Reamintim contribuabililor că în conformitate […]

Intâlnirile cu contribuabilii din luna decembrie

În zilele de joi, 13.12.2018 şi vineri, 14.12.2018 vor fi organizate la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea şi a serviciilor fiscale subordonate  trei întâlniri de lucru cu contribuabilii. Întâlnirile organizate  au ca teme: prezentarea noutăţilor fiscale apărute în cursul lunii, esalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, modalităţi de plată şi de stingere a […]

Precizări privind depunerea Declaraţie Unice în cazul veniturilor din inchirierea de bunuri mobile şi imobile

Precizări privind depunerea Declaraţie Unice în cazul veniturilor din inchirierea de bunuri mobile şi imobile

Persoanele care obţin venituri din închirierea de bunuri mobile şi imobile (cu excepţia arendei) au obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal teritorial de domiciliu a „Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice”  în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi. Începând cu anul fiscal […]

Bonificații pentru plăți anticipate la Finanțe

Bonificații pentru plăți anticipate la Finanțe

Pentru contribuabilii, persoane fizice, care achită până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia unică sau decizie de impunere anuală, după caz, bonificaţia se acordă astfel: Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaraţia unică şi care şi-au acordat prin aceasta bonificaţia, prin menţionarea la rd. 2, rd. 5 şi rd. […]

Page 1 of 23123Next ›Last »