Home » Archives by category » Economie (Page 22)

2 martie- ultima zi de depunere a fişelor fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea avertizează că plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia de a depune fişele fiscale ale anului 2008 pînă la data de 2 martie. Fişele fiscale trebuiesc depuse la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, în […]

25 FEBRUARIE 2009 – Termen limită pentru declaraţiile 392 şi 393

25 FEBRUARIE 2009 – Termen limită pentru declaraţiile 392 şi 393

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, până la 25 februarie 2009, inclusiv, operatorii economici au obligaţia completării şi depunerii: ¨ Declaraţiei informative privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2008, formular 392A, cod MEF 14.13.01.02/ia; ¨ Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii […]

Stabilirea perioadei fiscale din puncte de vedere al TVA

În funcţie de cifra de afaceri se va stabili perioada fiscală şi plata taxei pe valoarea adăugată. Astfel că dacă în cursul anului precedent cifra de afaceri este sub plafonul de 100 de mii de euro perioada fiscală este trimestrul calendaristic. În schimb, dacă cifra de faceri este peste acest plafon, perioada fiscală este luna […]

Moneda din aur dedicată aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române

Moneda din aur dedicată aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române

Incepând cu data de 23 ianuarie 2009, o monedă din aur, cu valoare nominală de 500 Lei, dedicată aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române.