Home » Archives by category » Economie (Page 22)

Termen limită pentru depunerea declaraţiei 390

Data de 27 aprilie este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei 390- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru trimestrul I 2009. Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri se completează şi se depune, în format electronic, la organele fiscale competente de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 153 […]

Atenţie, se depun declaraţiile de venit!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte persoanelor fizice care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind venitul realizat în anul 2008 – Formular 200, că termenul limită de declarare este 15 mai. Obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat în anul 2008 revine contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri […]

Inspectorii fiscali aduc bani la buget

În primul trimestru al anului 2009, inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au efectuat 21.445 verificări la contribuabilii persoane juridice, în principal inspecţii fiscale parţiale, inspecţii fiscale generale şi controale inopinate. În urma constatărilor organelor de inspecţie fiscală, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare de 952.910.661 milioane lei. […]

Finanţele încasează pe bandă rulantă

În luna martie 2009, DGFP Vrancea prin masurile specifice întreprinse cu autoritate si perseverenta, a reuşit încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 63,97 milioane lei in următoarea structura: ¨ buget de stat: 25,12 milioane lei; ¨ bugetul asigurărilor sociale de stat: 27,78 milioane lei; ¨ bugetul asigurărilor sociale de sănătate: 10,2 milioane lei […]

Finanţele îi verifică pe agenţii economici

În luna martie 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea, în baza programului propriu de activitate, au realizat 317 acţiuni de inspecţie financiar fiscală la agenţii economici de pe raza judeţului. ]n urma caestor acţiuni, s-a stabilit ca obligaţie suplimentară de plată suma de 4.448,48 mii lei în următoarea […]

Declaraţiile care trebuie depuse în luna aprilie

Contribuabilii trebuie să depună luna aceasta la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea mai multe declaraţii. Pînă la 15 aprilie 2009 trebuie depusă declaraţia privind impozitul pe profit, pînă la 25 aprilie 2009 declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie […]

Program nou la Finanţe

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea şi-a modificat programul de lucru cu publicul. Astfel că toate persoanele fizice şi juridice care au treabă cu funcţionarii de aici se pot adresa de luni pînă vineri între orele 800 la 1600 .

Controale de la Finanţe

Agenţii economici din judeţ au fost verificaţi de inspectorii Direcţiei Generale a Finaţelor Publice. În primele două luni ale anului 2009, organele de inspecţie din cadrul DGFP Vrancea, în baza programului propriu de activitate, au realizat 608 acţiuni de inspecţie financiar fiscală la agenţii economici de pe raza judeţului. Urmare acestor acţiuni de control, s-a […]

Seminare la Centrul Zonal Focşani al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă

Săptămîna aceasta Centrul Zonal Focşani al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă va găzdui două acţiuni. Prima reprezintă un seminar de prezentare a regulamentelor comunitare privind evaluarea şi raportarea ajutoarelor de stat iar cea de-a doua un workshop privind pregătirea personalului în domeniul notificării şi obţinerii de informaţii cu privire la măsurile de ajutor de […]

Cererile pentru taxa auto se primesc doar pînă miercuri

Persoanele care trebuie să îşi plătească taxa de primă înmatriculare se pot prezenta de acum la sediul Finanţelor. „Potrivit dispoziţiilor art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, pentru a beneficia de nivelul taxei pe poluare prevăzut de […]