Home » Posts tagged with » finante (Page 9)

Se schimba programul DGFP Vrancea

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice şi juridice şi colaboratorilor săi că: începând cu data de 01.06.2009 programul de activitate al instituţiei va fi următorul: – DGFP Vrancea Luni – Joi de la ora 800 la 1630 ; Vineri de la ora 800 la 1400 – Trezorerie Luni – […]

Să donăm 2% ONG-urilor

Pînă pe data de 15 mai oricine poate redirecţiona 2% din impozitul stabilit pentru veniturile realizate în anul precedent, pentru susţinerea entităţilor nonprofit. Redirecţionarea poate fi făcută către un singur ONG. Opţiunea trebuie exprimată de fiecare persoană, individual, prin completarea şi depunerea „Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea […]

Se apropie termenul limită pentru depunerea fişelor fiscale

15 mai este ultima zi în care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate în anul 2008. Formularul 200 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – Declaraţie privind veniturile realizate, prin accesarea portalului www.anaf.ro /Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii sau poate fi obţinut direct de la sediul administraţiilor financiare. În ceea ce priveşte […]

Soluţionarea dosarelor de la Finanaţe – verificată pe internet

Începând cu data de 27 aprilie 2009, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care depun deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, au posibilitatea să urmărească stadiul de soluţionare al acestora. Contribuabilii interesaţi de acest aspect pot accesa […]

Lista cu restanţieri va fi publicată pe net

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea va publica la sfîrşitul acestei luni, pe www.mfinante.ro, lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 martie 2009. Lista restanţierilor va fi publicată în temeiul Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi […]

Atenţie, se depun declaraţiile de venit!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte persoanelor fizice care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind venitul realizat în anul 2008 – Formular 200, că termenul limită de declarare este 15 mai. Obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat în anul 2008 revine contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri […]

Finanţele încasează pe bandă rulantă

În luna martie 2009, DGFP Vrancea prin masurile specifice întreprinse cu autoritate si perseverenta, a reuşit încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 63,97 milioane lei in următoarea structura: ¨ buget de stat: 25,12 milioane lei; ¨ bugetul asigurărilor sociale de stat: 27,78 milioane lei; ¨ bugetul asigurărilor sociale de sănătate: 10,2 milioane lei […]

Finanţele îi verifică pe agenţii economici

În luna martie 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea, în baza programului propriu de activitate, au realizat 317 acţiuni de inspecţie financiar fiscală la agenţii economici de pe raza judeţului. ]n urma caestor acţiuni, s-a stabilit ca obligaţie suplimentară de plată suma de 4.448,48 mii lei în următoarea […]

Declaraţiile care trebuie depuse în luna aprilie

Contribuabilii trebuie să depună luna aceasta la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea mai multe declaraţii. Pînă la 15 aprilie 2009 trebuie depusă declaraţia privind impozitul pe profit, pînă la 25 aprilie 2009 declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie […]

Program nou la Finanţe

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea şi-a modificat programul de lucru cu publicul. Astfel că toate persoanele fizice şi juridice care au treabă cu funcţionarii de aici se pot adresa de luni pînă vineri între orele 800 la 1600 .