Acasă Eveniment 10 decembrie – ”Ziua Internațională a Drepturilor Omului”

10 decembrie – ”Ziua Internațională a Drepturilor Omului”

231
0
Reclama

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Declaraţia stipulează că toţi oamenii s-au născut cu drepturi egale şi inalienabile şi cu libertăţi fundamentale. Poliția Română este instituția care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei.

În vederea asigurării unui climat de siguranță în școli și pentru a marca ziua de 10 decembrie ”Ziua Internațională a Drepturilor Omului”, în săptămâna 05-09 decembrie a.c., polițisții din cadrul Biroului Siguranță Școlară au realizat mai multe activități în unitățile de învățământ de pe raza județului Vrancea: Colegiul Național”Al. I. Cuza”, Liceul de Arte ”Gheorghe Tattarescu”, Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Școala ”Adrian Păunesu” din municipiul  Focșani, Liceul ”Ioan Slavici”, Liceul ”Al. I. Cuza” din orașul Panciu, Școala ”Profesor Dr. General Gheorghe V. Zaharia” Popești, Școala Cotești. Activitățile au avut rolul de a reaminti drepturile omului, dar și obligatiile pe care le au ”cei mai mici cetățeni” începând de la grădiniță. Elevilor le-au fost reamintite rolul educației dar și aspecte privind dreptul la educație. Astfel, ”orice persoană are dreptul la învăţătură”. Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţirenea păcii. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţământ pentru copiii lor minori.

Reclama

Elevilor le-au fost reamintite și o parte din alte drepturi universale ale omului, precum:

         orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale;

         fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică;

         toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări;

         orice persoana are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale cei sunt recunoscute prin constituţie sau lege;

         orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată până când vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale;

         nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu-i constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai grea decât aceea care era aplicabilă în momentul când a fost săvârşit actul cu caracter penal;

         nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale.

         orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri;

         orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat;

         orice persoană are dreptul la o cetăţenie;

         nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia;

         nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa;

         orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării, acest drept include libertatea de a avea opinii fără fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat;

         orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului;

         toţi oamenii, fară nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală;

         orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială.

O altă temă abordată de polițiștii de la siguranță școlară a adus în atenție prevenirea violenței fizice și psihologice între elevii de toate vârstele, mesajul ei fiind reprezentat de sloganul  ,,Ia atitudine, spune STOP violenței”!.

Lasă un răspuns