Acasă Economie
197
0
Reclama
 
 

Adminisediu finantestraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi persoanelor care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, prevăzute la art. 71 alin.(5) din Codul fiscal, precum şi din silvicultură şi piscicultură, căau obligaţia, până pe 25 iunie inclusiv, să plătească tranşa aferentă trimestrului II 2014 pentru:

■    impozitul pe venit;

Reclama

■    contributia de asigurari sociale de sănătate.

Nu au obligaţia plăţii la termenul menţionat persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei folosintei bunurilor provenind din:

  • arendarea bunurilor agricole;
  • închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinte proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv;
  • închirierea în scop turistic în cursul anului a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat în locuinţe proprietate personală.

Plata impozitului pe venit şi a contributiilor sociale se efectuează pe codul numeric personal al contribuabililor -persoane fizice- la trezoreriile unităţilor fiscale în a căror rază teritorială acestia işi au domiciliul.

 

 

Biroul comunicare şi servicii interne

Lasă un răspuns