Acasă Cultura Vrancea 15 bunuri culturale mobile expertizate în vederea clasării – comunicat de presa

15 bunuri culturale mobile expertizate în vederea clasării – comunicat de presa

232
0
Reclama

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea a înaintat Ministerului Culturii documentaţia cu propunerea de clasare în categoria fond a Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, a unui număr de 7 (şapte) icoane din seria de icoane praznicale deţinute de Biserica din lemn “Sfânta Treime” a Schitului Buluc, comuna Jariştea, județul Vrancea. Icoanele propuse pentru clasare sunt:

Inălţarea Domnului, datată 1890-1896

Reclama
 • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, datată 1890-1896
 • Schimbarea la faţă a lui Hristos, datată 1890-1896
 • Intrarea în Ierusalim, datată 1890-1896
 • Cincizecimea/Duminica Mare, datată 1890-1896
 • Tăierea împrejur a Mântuitorului Hristos, datată 1890-1896
 • Întâmpinarea lui Hristos, datată 1890-1896

Propunerile de mai sus fac parte dintr-un proces mai amplu de punere în valoare, din punct de vedere al patrimoniului național, a Schitului Buluc. În anul 2014, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a expertizat și a propus spre clasare, în categoria juridică fond, un număr de 5 (cinci) icoane, datând din sec. al XIX lea și tot în 2014, Schitul Buluc a fost repus pe Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: VN-II-m-B-21099.

În vederea sporirii patrimoniului cultural național de la nivelul județului Vrancea, în perioada 24-31 august 2015, Direcţia Județeană pentru Cultură Vrancea a continuat activitatea de inventariere, fişare şi expertizare a unor bunuri mobile cu valoare culturală. Activitatea s-a desfăşurat cu participarea şi sprijinul expertului Ana Maria Harţuche – atestat de Ministerul Culturii. Astfel, au fost expertizate un număr de 15 bunuri culturale mobile ce se regăsesc în inventarul unor lăcaşe de cult monument istoric din municipiul Focşani şi din judeţ, după cum urmează:

 • 6 icoane, tehnică ulei pe lemn, datate secolul al XIX-lea;
 • 1 icoană, tehnică ulei pe pânză, datată a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
 • 5 icoane cu ocladă (ferecătură din argint) atribuite argintarului Mihail Caras din Focşani, datate începutul secolului al XX-lea;
 • 2 epitafuri, broderie fir de aur şi argint, datate a doua jumătate a secolului al XIX-lea, respectiv începutul secolului al XX-lea;
 • 1 obiect liturgic: cădelniţă de argint, atribuită argintarului Mihail Caras, datată începutul secolului al XX-lea.

Toate aceste bunuri culturale urmează a fi propuse pentru clasare în Patrimoniul Cultural Naţional Mobil.

comunicta de presa

 

Lasă un răspuns