15 iulie 2018 este termenul de depunere a declaraţiei unice

Filed under Economie

Persoanele fizice care în anul 2017 au  obţinut  venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor , venituri din tranzacţionarea de titluri financiare, venituri din activităţi agricole sunt aşteptate până la data de 15 iulie 2018 să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.            Contribuabilii persoane fizice nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit  şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice pentru veniturile realizate în anul 2017, dacă până la data intrării în vigoare a OUG 18/2018, respectiv 23 martie 2018, au depus la organul fiscal declaraţia privind veniturile realizate în România –formular 200 sau declaraţia privind veniturile realizate din străinătate – formular 201. În cazul în care pentru veniturile realizate în anul 2017 se depune şi declaraţia unică organul fiscal va utiliza pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice. Contribuabilii care vor depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice  prin internet vor beneficia de o bonificaţie fiscală de 5% din impozitul plătit integral până la data de 15 martie 2019, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Baza legală: OUG nr. 18/2018  publicată în Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018.

 

 

 

 

 

 

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns