Acasă Economie 25 FEBRUARIE 2009 – Termen limită pentru declaraţiile 392 şi 393

25 FEBRUARIE 2009 – Termen limită pentru declaraţiile 392 şi 393

260
0
Reclama
Sigla MFP
MFP

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, până la 25 februarie 2009, inclusiv, operatorii economici au obligaţia completării şi depunerii:

¨ Declaraţiei informative privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2008, formular 392A, cod MEF 14.13.01.02/ia;

Reclama

¨ Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul 2008, formular 392B, cod MEF 14.13.01.02/ib;

¨ Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2008, formular 393, cod 14.13.01.02/v.

Formularul 392A se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au realizat efectiv la finele anului calendaristic o cifră de afaceri inferioară sumei de 10.000 euro (între 0 şi 39.852 lei), calculată în echivalent lei la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoare a anului (1 euro = 3,9852 lei).

Declaraţia se completează atât pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Formularul 392B se completează de persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA care au realizat, la finele anului calendaristic, o cifră de afaceri (exclusiv veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane) între 10.000 şi 35.000 euro .

Pentru limita de 35.000 euro (plafonul de înregistrare în scopuri de TVA) se foloseşte cursul de la data aderării 3,3817.

Declaraţia se completează atât pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

De asemenea, declaraţia se completează atât pentru achiziţiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Formularul 393 se completează de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.
Declaraţia se completează cu suma totală a veniturilor obţinute în anul precedent din vânzarea de bilete, pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

Cele trei formulare de declaraţii informative se editează electronic cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de ANAF, care va fi pus la dispoziţia contribuabililor interesaţi, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-ul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.
Formularele se depun, în format electronic şi pe suport de hârtie, fie la registratura organului fiscal competent, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată până la 25 februarie 2009, inclusiv.

Potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.500 lei – pentru persoane fizice şi de la 12.000 la14.000 lei – pentru persoane juridice.

Ionformaţii furnizate de D.G.F.P. Vrancea

Lasă un răspuns