Acasă Economie 25 iunie – termen de depunere a declaratiilor la Finante

25 iunie – termen de depunere a declaratiilor la Finante

225
0
Reclama

 

 

Reclama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia Finantelor Publice Vrancea aminteste contribuabililor  ca 25 iunie constituie termen de declarare cat si de plata a obligatiilor fiscale pentru perioada fiscala precedenta. De asemenea, au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale aferente trimestrului II, persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit. Tot până la aceeaşi dată, persoanele juridice străine, care au o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România au obligaţia achitării primei tranşe aferentă impozitul pe reprezentanţă.

Neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată generează dobânzi şi penalităţi de întârziere. Nivelul dobânzii este de 0,03%, iar cel al penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere

 

Biroul comunicare şi servicii internesediu finante

 

Lasă un răspuns