Acasă Economie Un nou formular 300 „Decont TVA”

Un nou formular 300 „Decont TVA”

263
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa plătitorilor de TVA că în Monitorul Oficial nr. 370 din 02 iulie 2009 a fost publicat Ordinul 1.166/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutul formularului 300 „Decont TVA”.

Prin acest decont se declară obligaţiile aferente lunii mai 2009 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu perioadă fiscală lunară şi de către persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România pentru care perioada fiscală devine luna calendaristică.

Reclama

În funcţie de exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată perioada fiscală se modifică astfel:

  • începând cu prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
  • începând cu a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Astfel, persoanele impozabile vor depune un decont de TVA trimestrial până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, respectiv până pe 25 iunie 2009 pentru operaţiunile impozabile aferente lunilor aprilie şi mai 2009;
  • începând cu prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a respectivului trimestru – pentru operaţiunile impozabile aferente lunii iunie persoanele impozabile vor depune un decont de TVA lunar până pe 25 iulie 2009.

Programul informatic privind Decontul de TVA este pus la dispoziţie contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro – declaraţii fiscale, precum şi la unităţile fiscale teritoriale .

Lasă un răspuns