Acasă Eveniment 27 mai este termenul limită pentru depunerea formularului 230

27 mai este termenul limită pentru depunerea formularului 230

188
0
Reclama

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, aduce în atenţia contribuabililor, persoane fizice interesate în direcţionarea a până la 3,5% din impozitul pe venit, că  pot  completa şi depune formularului 230, până cel târziu la data de 27 mai 2024, inclusiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, se poate depune folosind următoarele modalităţi:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV), secţiunea Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF, accesând link-ul – https://formularespv-pf.anaf.ro/ ;
  • prin poştă cu confirmare de primire;
  • direct la registratura organului fiscal competent (în raza căruia îşi are domiciliul contribuabilul);
  • opţional, cererea se poate depune la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte aceste cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite organului fiscal competent, utilizând doar mijloacele electronice de transmitere la distanţă, formularul „Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.

Originalul formularului 230, in format de hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi va fi pus la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

Reclama

Formularul 230 se poate descărca de pe site-ul www.anaf.ro, accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii R/AplicatiiDec/D230 v1.0.6 20012023.pdf

Compartiment de comunicare

Lasă un răspuns