Acasă Eveniment 4 aprilie 2024 – Startul Campaniei de primire a Cererilor de Plată

4 aprilie 2024 – Startul Campaniei de primire a Cererilor de Plată

311
0
Reclama

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Vrancea  informează că în perioada 4 aprilie – 7 iunie 2024, se vor depune la Centrul Județean APIA Vrancea și Centrele Locale arondate Cererile de plată pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic în anul 2024Și în acest an, fermierii vor putea depune Cererea de Plată prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Instrucțiunilor de utilizare IPA-Online (accesibile în aplicație).

Dacă cererea de plată cuprinde și intervenții din sectorul zootehnic, solicitantul se va adresa întâi responsabilului APIA în vederea completării declarației privind sectorul zootehnic și ulterior va completa cererea pentru suprafață prin intermediul aplicației IPA- Online.

Reclama

Se va completa o singură Cerere de Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Persoana fizică, pe de-o parte, și persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având același titular, depun o singură cerere de plată.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii.

După data limită de depunere a cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată și în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării. Fermierii care nu desfășoară activitate agricolă nu sunt eligibili la plată pentru suprafețele/ animalele neconforme. Fermierii și alți beneficiari care primesc plăți directe sau plăți anuale  prin intervenții sub formă de plăți directe și intervenții pentru dezvoltare rurală, finanțate din fonduri europene trebuie să respecte normele privind condiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă (inclusiv pe cele neeligibile și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției) și pe tot parcursul anului de cerere.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz.

ATENŢIE!!! Fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică. În această situație este necesar să se anunțe (prin mesaj telefonic sau prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se dorește să se semneze electronic. Semnătura electronică aplicată pe cererea de plată trebuie descărcată din aplicația IPA-Online la data depunerii. Angajamentele și declarațiile, parte a cererii de plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.

Foarte important este ca, înainte de semnarea Cererii de plată 2024, solicitanții să verifice încă o dată infomațiile înscrise și documentația depusă!

Fermierii trebuie să depună electronic, prin poștă sau să prezinte fizic, următoarele documente:

  • obligatoriu:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport;

– dovada deținerii unui cont bancar activ;

– documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele neagricole, se află la dispoziția dvs., cu excepția adeverințelor conform înscrisurilor din registrul agricol.

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului, inclusiv adeverința conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.

– documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente;

– documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparținând Agenția Domeniilor Statului sau altor entități de drept public.

La depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să transmiteți/prezentați documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone neagricole, precum și a animalelor.

Vă informăm că suprafețele declarate în cererile de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor de plată ( 7 iunie 2024) sunt neeligibile.

Lasă un răspuns