Acțiuni de control ale Gărzii Forestiere Vrancea

Filed under Eveniment

În perioada 01-15 aprilie 2020 delegații Gărzii Forestiere Focșani au efectuat controale la structuri silvice autorizate și la operatori economici, dintre care o parte au fost efectuate în colaborare cu organele de poliție, ocazie cu care au constatat o serie de nereguli cu privire la respectarea regimului silvic astfel:

O societate comercială cu sediul social în municipiul Focșani, județul Vrancea a expediat cantitatea de 57 mc materiale lemnoase în plus față de stocul consemnat în procesul-verbal de reprimire a parchetului aferent unei partizi de masă lemnoasă constituită de Ocolul Silvic Panciu-Valea Caregnei din cadrul Direcției Silvice Vrancea. În această situație actul de punere în valoare nu mai reprezintă documentul care face dovada provenienței legale a masei lemnoase expediate. Pentru această faptă operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10000 lei și s-a dispus măsura complementară de confiscare valorică a cantității de 57 mc materiale lemnoase;

Pe raza U.A.T. Nereju, județul Vrancea, un operator economic a primit și a depozitat materiale lemnoase fără proveniență legală în cele două depozite. Pentru aceasta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10000 lei și s-a dispus măsura complementară de confiscare a cantității de 39 mc materiale lemnoase;

Pe raza Judetului Buzău în comuna Viperești o societate comerciala a fost sancționata contravențional cu amendă în cuantum de 5000 lei și s-a dispus măsura complementară de confiscare a cantității de 16,48 mc materiale lemnoase deoarece a primit și a depozitat materiale lemnoase fără proveniență legală în depozitul deținut de catre aceasta.

În urma unor controale efectuate pe raza Bazei Experimentale Vidra, structură silvică autorizată din cadrul I.N.C.D.S. Marin Drăcea, s-au constatat mai multe deficiențe, după cum urmează:
– O societate comercială cu sediul social în comuna Suraia, județul Vrancea a deținut în platforma primară a unei partizi de masă lemnoasă 36 mc materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei acestora. Pentru aceasta operatorul economic a fost sancționat contravențional cu avertisment și s-a dispus măsura complementară de confiscare a cantității de 36 mc materiale lemnoase;
– Baza Experimentală Vidra nu a valorificat în termenul legal de 60 zile cantitatea de 28 mc materiale lemnoase aflate în platforma primară a unor partizi de masă lemnoasă. Pentru aceasta structura silvică a fost sancționată contravențional cu avertisment și s-a dispus măsura complementară de confiscare a cantității de 28 mc materiale lemnoase;
– O societate comercială cu sediul social în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea a expediat cu avize de însoțire după expirarea termenului de 60 zile de la data reprimirii unei partizi de masă lemnoasă cantitatea de 22 mc materiale lemnoase. Pentru această faptă operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5000 lei și s-a dispus măsura complementară de confiscare valorică a cantității de 22 mc materiale lemnoase;
– Un operator economic de pe raza municipiului Galați, județul Galați a expediat cu avize de însoțire după expirarea termenului de 60 zile de la data reprimirii unei partizi de masă lemnoasă cantitatea de 41 mc materiale lemnoase. Pentru această faptă operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10000 lei și s-a dispus măsura complementară de confiscare valorică a cantității de 41 mc materiale lemnoase.

Lasă un răspuns