Acasă Social ACTIVITĂŢI PENTRU PREVENIREA INUNDAŢIILOR

ACTIVITĂŢI PENTRU PREVENIREA INUNDAŢIILOR

199
0
Reclama

 

 

Reclama

 

 

 

 

DSCN0021Pe parcursul a două săptămâni, în localităţile cele mai expuse riscului la inundaţii din judeţul Vrancea, se organizează exerciţii de simulare şi adunări cetăţeneşti pentru pregătirea persoanelor cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă generate ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase (ploi abundente şi fenomene meteo asociate).

Având în vedere prognozele meteorologice şi hidrologice pentru primăvara acestui an, care vizează cantităţi importante de precipitaţii, ce pot conduce la creşteri de debite şi niveluri pe cursurile de apă, se impune la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă întreprinderea unor măsuri pentru conştientizarea cetăţenilor asupra riscului pe care îl reprezentă inundaţiile.

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, prin intermediul Grupului de Suport Tehnic pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteo periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, a fost întocmit Planul de apărare împotriva inundaţiilor pentru perioada 2014-2017. Acesta cuprinde măsuri şi acţiuni specifice, pe termen scurt şi pe termen lung, de prevenire, intervenţie operativă urgentă şi de reabilitare, atât pentru instituţiile implicate în gestionarea acestor tipuri de risc, cât şi pentru comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi cetăţeni.

În acelaşi scop, Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a solicitat C.J.S.U. Vrancea să demareze acţiuni pentru informarea cetăţenilor cu privire la măsurile specifice necesar a fi întreprinse pentru prevenirea inundaţiilor, printre care postarea pe site-urile primăriilor a prevederilor planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, afişarea la sediul primăriilor a noilor planuri de situaţie a localităţilor pe care au fost delimitate zonele inundabile, precum şi a specificaţiilor codurilor de culori folosite pentru avertizările meteo şi hidro. Totodată, prin ordin al Prefectului judeţului Vrancea, în calitate de preşedinte al C.J.S.U. Vrancea, pe parcursul a două săptămâni se organizează, în localităţile cele mai expuse riscului la inundaţii, exerciţii de simulare pentru verificarea modului de asigurare a fluxului informaţional decizional de către membrii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi responsabili cu avertizarea populaţiei pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase (ploi abundente şi fenomene meteo asociate) şi inundaţii la nivelul judeţului nostru. De asemenea, în baza unui grafic, se organizează adunări cetăţeneşti în care se prezintă zonele cu risc la inundaţii, responsabilii cu avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor, măsuri de ce se întreprind de administraţia publică locală, precum şi măsurile ce trebuie luate de fiecare cetăţean pentru a-şi apăra viaţa şi bunurile. Aceste activităţi sunt organizate sub coordonarea reprezentantului S.G.A. Vrancea, la întâlniri participând şi reprezentanţi ai I.S.U. Vrancea, Instituţia prefectului judeţul Vrancea, preşedinţii C.L.S.U. şi şefii S.V.S.U.

O primă astfel de activitate s-a desfăşurat în cursul zilei de luni, 17 februarie a.c., în municipiul Adjud, la care au fost convocaţi reprezentanţi din nouă unităţi administrativ-teritoriale: Adjud, Homocea, Ploscuţeni, Rugineşti, Pufeşti, Mărăşeşti, Corbiţa, Tănăsoaia şi Bogheşti. În urma acestei activităţi, s-a observat că persoanele cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteo periculoase şi inundaţii cunosc atribuţiile ce le revin conform legii şi pot acţiona cu operativitate pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor manifestării acestor tipuri de risc.

Un exerciţiu similar se desfăşoară marţi, 18 februarie a.c., în oraşul Panciu, la acesta participând reprezentanţi din Fitioneşti, Moviliţa, Păuneşti, Soveja, Câmpuri, Răcoasa, Străoane şi Panciu. Până la sfârşitul săptămânii se organizează activităţi similare şi în Valea Sării, unde vor participa reprezentanţi din 13 comune din zona de munte şi în oraşul Odobeşti, unde vor fi convocate alte 9 unităţi administrativ-teritoriale.

 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns