Aflați cum se eliberează adeverința de venit de la Finanțe

Filed under Arhiva

sediu finanteadeverinAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce în atenţia persoanelor fizice interesate următoarele precizări referitoare la eliberarea adeverinţei de venit.

Formularul „ Adeverinţă de venit” reprezintă documentul prin care se atestă faptul că o persoană fizică figurează în evidenţa fiscală cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal.

Formularul se eliberează doar la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit”. Cererea poate fi depusă atât la sediul organului fiscal competent cât şi prin intermediul serviciului „Spaţiu Privat Virtual” pentru contribuabilii înrolaţi în sistem.

Prin organ fiscal competent se înţelege:

  • organul fiscal în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care acesta este diferită de domiciliu , pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. Prin adresa unde locuieşte efectiv se înţelege adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuieşte efectiv.
  • organul fiscal în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice

Completarea formularului „ Adeverinţă de venit” se face de către organul fiscal cu datele privind venitul impozabil realizat într-un an fiscal, pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală, constituită pe baza declaraţiilor depuse. În situaţia în care la data solicitării, în evidenţa fiscală nu există informaţii privind venitul impozabil realizat pentru perioada solicitată, adeverinţa de venit se completează cu venitul impozabil estimat, luat în calcul pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

Important! Adeverinţa de venit este valabilă 90 de zile de la data emiterii iar eliberarea acesteia este scutită de taxa judiciară de timbru.

Biroul comunicare şi servicii interne

Lasă un răspuns