Agențiile de turism verificate de OPC – comunicat de presa

Filed under Social

În perioada 16 – 20 Iunie 2012 s-a desfăşurat o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor la comercializarea pachetelor de servicii turistice.

În cadrul acţiunilor de control s-a verificat modul de informare a consumatorilor cu privire la pachetele de servicii turistice, existenţa contractelor precum si modul de prezentare în scris a acestor informaţii.

În conformitate cu prevederile OG 107/1999, agenţia de turism are obligaţia de a înmâna turistului un exemplar din contract; de asemenea, organizatorul sau intermediarul de călătorii turistice are obligaţia de a prezenta în original instituţiilor de control contractele încheiate cu turiştii.

Este obligatorie prezentarea în scris turiştilor, în vederea încheierii contractului, a informatiilor prevazute la art. 7 din OG 107/1999 (r2), astfel:

a) localitatea de destinaţie;

b) ruta de parcurs;

c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora;

d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora;

e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;

f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării;

g) informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur;

h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de plată;

i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;

j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea;

k) durata pentru care operează oferta turistică.

S-a avut în vedere şi prevederile art. 3 din Ordinul 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, care menţionează faptul că în contractul încheiat de agenţia de turism cu turistul “este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor”.

Menţionăm faptul că în cursul anului 2012 nu au fost înregistrate reclamaţii referitoare la comercializarea pachetelor de servicii turistice.

Au fost verificaţi un numar de 12 operatori economici care comercializează pachete de servicii turistice.

Abateri au fost constatate la o agenţie de turism din Focşani, s-a constatat faptul că directorul agenţiei nu deţine brevet de turism, acesta neavând finalizate cursurile în domeniu, facând dovada efectuării acestor cursuri cu o adeverinţă eleberată de organizator. În conformitate cu prevederile legale, deţinerea brevetului de turism este obligatorie, iar pentru aceasta abatere operatorul economic a fost sancţionat contraventional cu avertisment.

BIROU PRESA

30.07.2012

Lasă un răspuns