Acasă Eveniment Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță lanseaza...

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță lanseaza o noua sesiune de proiecte

238
0
Reclama

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile:

Reclama

 

4.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru                                             economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

și

4.123  – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole

 

Proiectele se depun în perioada 15 iulie-15 august a.c, la sediul GAL din Focșani, str. Republicii nr.45, etaj 1, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-14.00. Data limită pentru depunere este 15 august, ora 14.00.

 

În mod obligatoriu, toate proiectele pentru care se solicită finanțare trebuie implementate în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului, arie geografică ce cuprinde localitățile: Odobeşti, Jariştea, Vîrtescoiu, Cîmpineanca, Cîrligele, Goleşti, Coteşti, Urecheşti, Popeşti, Bordeşti, Dumbrăveni, Tîmboeşti, Obrejiţa, Slobozia Bradului din județul Vrancea și Podgoria din județul Buzău.

 

Fondurile totale disponibile sunt în valoare de 1400 000 Euro pentru Măsura 4.322 și 100 000 Euro pentru Măsura 4.123. Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect este de 200 000 euro în cazul Măsurii 4.322 și de 100 000 euro pentru Măsura 4.123. În ambele situații, suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru un proiect nu poate depăși 400 000 Euro.

 

Beneficiari eligibili:

 

Pentru Măsura 4.322:

– comunele prin reprezentantii lor legali, conform legislatiei nationale în vigoare;

– autoritătile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii                           regionali pentru investitiile în infrastructura de apă/apă uzată;

– asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune,                             înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;

– ONG-uri,aşezăminte culturale şi institutii de cult definite conform legislatiei nationale                         în   vigoare;

– persoane fizice  şi juridice care detin în proprietate sau administrează obiective de                                 patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”.

 

            Pentru Măsura 4.123:

 

– persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din                          România ca micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu                          Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel:

– Micro‐întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu                                    Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr.                                                            346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– Alte întreprinderi care nu sunt micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au                         mai  puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro –                      definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

– Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr.                         566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;

– Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005;

– Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale –înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16                             aprilie 2008, cu completările și modificările ulterioare;

– Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 2005 cu modificările şi                         completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi                        silvice             care aparţin următoarelor forme juridice : societăţi comerciale ‐ constituite                                   conform Legii nr. 31/ 1990,  cooperative agricole de procesare a produselor agricole,                                 constituite conform Legii nr.          566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurilor 4.322 și 4.123 sunt cuprinse în ghidurile solicitantului aferente Măsurilor 322 și 123  din PNDR, care pot fi accesate pe pagina www.apdrp.ro, precum și pe site-ul GAL www.tinutulvieisivinului.ro. Variantele electronice (suport CD/DVD) ale informațiilor aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Grupului de Acțiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea, str. Republicii nr. 45, et. 1, Focșani, județ Vrancea, între orele 9.00-16.00, la  tel. 0337/401 590 sau pe e-mail: tinutulvieisivinului@gmail.com.

 

Departament Comunicare si Promovare

 

GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea

 

Lasă un răspuns