Acasă Eveniment Atentie! Platile in numerar nu trebuie sa depaseasca 5000 de lei

Atentie! Platile in numerar nu trebuie sa depaseasca 5000 de lei

337
0
Reclama

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Potrivit actului normativ menţionat, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, tranzacţiile în numerar putând fi însă efectuate în anumite plafoane – limită.

Noile reguli se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de lege se va efectua în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

Încasările în numerar de la operatorii economici se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană, iar plăţile în numerar către firme se vor efectua în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

Plăţile din avansuri spre decontare se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare, în timp ce magazinele de tipul cash and carry vor putea încasa numerar în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Reclama

Sunt interzice atât încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei în cazul magazinelor de tip cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei.

Nu sunt permise nici plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei către magazinele de tip cash and carry.

Firmele pot achita facturile cu valori mai mari de 5.000 lei către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 de lei către magazinele de tip cash and carry, 5.000/10.000 de lei în numerar, iar diferenţa numai prin instrumente de plată fără numerar.

De asemenea, operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Plafoanele-limită nu se aplică pentru următoarele operaţiuni:

  1. a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
  2. b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
  3. c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
  4. d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege
  5. e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
  6. f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Nerespectarea plafoanelor stabilite pentru încasările şi plăţile în numerar se sancţionează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va efectua de către organele Ministerului Finanţelor, ale ANAF şi unităţilor sale subordonate, conform competenţelor.

Prevederile capitolului I „ Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar” din Legea 70/2015 vor intra in vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

 

 

 

Lasă un răspuns