Atentie, se depun declaratii la Finante! – COMUNICAT DE PRESĂ

Filed under Economie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte operatorilor economici că luni, 27 februarie 2012, inclusiv, este termenul de depunere a următoarelor formulare:

392A „Declaraţie informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2011”, cod MEF 14.13.01.02/ia;

392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul 2011”, cod MEF 14.13.01.02/ib;

393 „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2011”, cod 14.13.01.02/v.

 

Declaraţia informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2011, formular 392A se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul Fiscal, care au realizat efectiv la finele anului calendaristic o cifră de afaceri inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării la Uniunea Europeană respectiv, 119.000 lei.

Declaraţia se completează atât pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA, precum şi TVA aferentă.

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul 2011, formular 392B se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, care au realizat, la finele anului calendaristic, o cifră de afaceri (exclusiv veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane) inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării la Uniunea Europeană, respectiv 119.000 lei.

Declaraţia se completează atât pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

De asemenea, declaraţia se completează atât pentru achiziţiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA , cât şi pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

„Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2011”, formular 393, se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Declaraţia se completează cu suma totală a veniturilor obţinute în anul precedent din vânzarea de bilete, pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

Cele trei formulare de declaraţii informative se depun, în format electronic, la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată şi vor fi însoţite, obligatoriu, de formularele editate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform legii.

Formatul electronic al declaraţiilor informative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Formatele electronice ale formularelor se pot obţine prin folosirea programului de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile;

 

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns