Acasă Economie Atenţie, se depun declaraţiile de venit!

Atenţie, se depun declaraţiile de venit!

231
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte persoanelor fizice care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind venitul realizat în anul 2008 – Formular 200, că termenul limită de declarare este 15 mai. Obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat în anul 2008 revine contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri din activităţi agricole determinate în sistem real. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru câştigul net anual/pierderea netă anuală, generată de:

a) tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;

Reclama

b) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. Contribuabilii vor depune declaraţia de venit în mod direct la administraţia financiară de care aparţin.

Lasă un răspuns