Acasă Economie Atentie! Se ramburseaza taxa pe valoare adaugata achitata

Atentie! Se ramburseaza taxa pe valoare adaugata achitata

205
0
Reclama

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte persoanelor impozabile stabilite în România, care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene că au posibilitatea solicitării rambursării taxei pe valoarea adăugată achitată în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al UE de către persoanele impozabile stabilite în România. Solicitarea rambursării taxei pe valoare adăugată achitată se poate face prin completarea şi depunerea formularului 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”. Formularul se completează şi transmite, pe cale electronică statului membru respectiv prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.          Formularul 318 împreună cu instrucţiunile de completare ale acestuia sunt afişate pe site-ul ANAF secţiunea SERVICII ONLINE / Rambursare TVA din UE şi poate fi accesat la link –ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/info_ue/rambursare_tva_ue/ unde poate fi consultat de asemenea şi Ghidul privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene. Depunerea formularului 318 se poate face până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

Condiţiile necesare transmiterii cererii autorităţii competente din statul membru de rambursare sunt:

Reclama
  • în perioada de rambursare înscrisă în cerere, solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal;sediu finante
  • documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioadă rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare. În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

 

 

 

 

Lasă un răspuns