Avantajele depunerii prin S.P.V. a Notificării/Cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Filed under Economie

Contribuabilii care doresc să beneficieze de facilităţile fiscale privind anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente datoriilor mai vechi de 31 decembrie 2018 pot depune Notificarea / Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prin intermediul Spatiului Privat Virtual.

Formularul D2 ”Notificare/ Cerere de anulare a obligatiilor de plată accesorii se găseste pe site-ul institutiei la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D2.html.

Depunerea Notificării / Cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii  prin intermediulSpatiul Privat Virtual scuteşte contribuabilul de a se deplasa la sediul organului fiscal, întrucât acesta va formula răspuns şi-lva transmite contribuabilului, tot prin intermediul acestui serviciu. De asemenea, tot prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sunt emise următoarele acte administrative fiscale şi procedurale: certificatul de atestare fiscală, procesul-verbal de punere de acord, decizia de amânare la plată a obligatiilor de plată accesorii, înstiinţarea de respingere a notificării, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligatiilor de plată accesorii, decizia de pierdere a valabilitătii amânării la plată a obligatiilor de plată accesorii, decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, decizia de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de contribuabilii  interesaţi atât prin  intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: 0314039160 sau prin intermediul platformei „Formular de contact” -secţiunea –Asistenţă în domeniul fiscal .

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns