Acasă Arhiva Bilanţul activităţii desfăşurate de personalul Penitenciarului Focşani în anul ...

Bilanţul activităţii desfăşurate de personalul Penitenciarului Focşani în anul 2013- COMUNICAT DE PRESĂ

234
0
Reclama

Astazi, directorul Penitenciarului Focşani, comisar şef de penitenciare Adrian IACOB, a prezentat raportul privind activitatea desfăşurată de personalul Penitenciarului Focşani  în anul 2013. La eveniment  au participat  reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi ai societăţii civile, cât  şi personalul penitenciarului. 

Reclama

Pe parcursul anului 2013, Penitenciarul Focşani  şi-a desfăşurat activitatea în sensul respectării demnităţii umane, facilitarea responsabilizării şi reintegrării în societate a persoanelor private de libertate, contribuind la creşterea gradului de siguranţă a  comunităţii locale, menţinerea ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Activitatea sectorului operativ s-a derulat în conformitate cu prevederile legale şi dispoziţiile Administraţiei Naţionale a  Penitenciarelor, asigurându-se astfeldesfăşurarea în bune condiţii a activităţilor cu persoanele private de libertate, precum şi acordarea drepturilor acestora. Anul 2013 se caracterizează prin creşterea efectivului mediu de   persoane  private de libertate de la 827, în anul 2012, la 832 în anului 2013.

Prin intermediul ,,Sectorului Vizite” s-a acordat persoanelor private de libertate custodiate dreptul de a primi pachete, vizite şi corespondenţă:

– 8.487 vizite şi 6.261  pachete cu alimente;

– 11.731 scrisori distribuite către persoanele private de libertate;

– 641.757 lei – valoarea convorbirilor telefonice efectuate de persoanele private de libertate;

  361 vizite intime cu durata de 2 ore şi 8 vizite cu durata de 48 de ore.

– 18.353 persoane private de libertate au efectuat cumpărături de la punctul comercial din incinta unităţii în valoare de 2.026.351 lei.

Cu ocazia controlului specific efectuat asupra persoanelor  vizitatoare  s-au descoperit următoarele obiecte interzise: 3 telefoane mobile, 1 încărcător de telefon mobil, 6 cartele SIM, 1 card de memorie şi 1 cameră foto, luându-se măsurile legale si regulamentare.

Supravegherea legalităţii executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate a fost realizată de judecătorul delegat. Această activitate s-a desfăşurat în limitele prevederilor Legii nr. 275/2006, fără a fi semnalate situaţii de abuz sau încălcare ale drepturilor persoanelor private de libertate.

Relaţionarea administraţiei Penitenciarului Focşani cu judecătorul delegat s-a situat pe un palier de foarte bună colaborare, având la bază principiile eticii profesionale şi al accesului neîngrădit al persoanelor private de libertate la instituţia judecătorului delegat.

Pe parcursul întregului an au fost executate un număr de 1838de misiuni de escortare dintre care 613 la organele judiciare, 946 la punctele de lucru  şi 279 la spitale şi policlinici. Au fost prezentate în faţa organelor judiciare, spitale şi policlinici, un efectiv total de 6.312 persoane private de libertate, dintre care 5.102 în faţa organelor judiciare, iar 1.210 la spitale şi policlinici.

În anul 2013 au fost aplicate 220  sancţiuni disciplinare celor care au încălcat dispoziţiile prevăzute de actele normative care reglementează activitatea în locurile de deţinere şi  au fost acordate 1.417 recompense, din care 107 cu permisiunea ieşirii din penitenciar.

Sectorul educaţie şi asistenţă psihosocială a avut ca obiectiv asigurarea accesului tuturor persoanelor private de libertate aflate în custodie la programe de educaţie şi asistenţă psihosocială, adaptate nevoilor individuale identificate, în vederea responsabilizării şi reabilitării sociale.

Astfel, programele educaţionale, de asistenţă psihosocială, precum şi  cele de petrecere a timpului liber şi hobby au cuprins, în medie, un număr de 830persoane private de libertate.  În anul şcolar 2012-2013 au absolvit cursurile de şcolarizare un număr de 42 persoane private de libertate: 24  în clasele I-IV şi 18 în clasele V-VIII.

În colaborare cu Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie Vrancea, au fost organizate cursuri de formare profesională pentru 146 persoane private de libertate, în următoarele meserii:,dulgher, tâmplar, parchetar, frizer, operator, introducere,validare şi prelucrare date, cultura plantelor, bucătar, zidar, pietrar, tencuitor, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plasticeşi lucrător în tâmplărie.

Pe linia folosirii la muncă a efectivelor de persoane aflate în custodie,  au fost încheiate 18 contracte de prestări servicii cu persoane juridice şi 7 contracte de prestări servicii cu persoane fizice pentru diverse activităţi necalificate. Dintr-un efectiv mediu de 832  persoane private de libertate s-au folosit la muncă, în medie, 230 persoane (28 % din efectivul mediu ).

Asistenţa medicală pentru persoane private de libertate s-a acordat în condiţii normale, cu eforturi şi preocupare permanentă a cadrelor medicale de creştere a calităţii actului medical, fiind înregistrate un numar de 21.690 consultaţii medicale, 4.307 tratamente injectabile şi intervenţii de mică chirurgie, 667 examene de specialitate, 694 investigaţii paraclinice, 3 expertize medico-legale şi 332  internări, din care 116 în infirmeria unităţii, 208 în penitenciarele spital şi 8 în spitale din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

Cheltuielile în acest sector de activitate au fost de 48.200 lei cu medicamentele necesare persoanelor private de libertate, 5.833 lei pentru materiale sanitare şi 2.033 lei pentru dezinfectanţi. Activitatea sectorului economico-administrativ s-a desfăşurat în conformitate cu legile şi normativele în vigoare şi au avut drept obiective majore asigurarea drepturilor legale a persoanelor private de libertate, încadrarea în consumurile normate,optimizarea climatului de muncă pentru întregul personal, gestionarea eficientă a patrimoniului, acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici cu statut special şi asigurarea mijloacelor logistice funcţionării penitenciarului.

Veniturile obţinute din prestări servicii cu forţa de muncă specială pe bază de contract au fost în valoare de 646.951 lei. In cursul anului 2013 valoarea cheltuielilor  la Titlul II Bunuri şi servicii, s-a ridicat la suma de 3.325.080 lei din care 2.605.872 lei subvenţii   şi  719.208  lei din venituri proprii.

Privită în ansamblu, activitatea în cadrul Penitenciarului Focşani s-a desfăşurat în bune condiţii, cu respectarea normelor legale în vigoare, fără sincope sau evenimente negative majore şi cu realizări importante.

În anul 2014, vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale individului,dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor private de libertate.

 Subcomisar de penitenciare Georgeta GURĂ, Purtător de cuvânt – Penitenciarul Focşani

Lasă un răspuns