Acasă Economie Calendarul fiscal al lunii iulie

Calendarul fiscal al lunii iulie

217
0
Reclama

Până la 5 iulie 2009:

 • Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, se depune de către persoanele juridice plătitoare de TVA cu perioadă fiscală trimestrială care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna iunie şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar;
 • Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070, se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere plătitoare de TVA cu perioadă fiscală trimestrială care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna iunie şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Până la 25 iulie 2009:

Reclama
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2009, trimestrului II 2009, formular 100;
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii iunie 2009, trimestrului II 2009, formular 102;
 • Declaraţia privind accizele, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2009, formular 103;
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar sau trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2009, trimestrului II 2009, formular 300;
 • Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru obligaţiile de declarare ale trimestrului II 2009, formular 390 VIES;
 • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării,care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301;
 • Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române pentru activităţi din România şi străinătate) cu termen trimestrial, cod 104;
 • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2009, formular 224;
 • Declaraţia informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, în semestrul I 2009, formular 394;

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul I 2009, formular 208, pentru notarii publici.

Lasă un răspuns