Câştigătorii competiţiei „PRIETENII POMPIERILOR”

Filed under Social

În data de 22.05.2008, pe Stadionul din localitatea Câmpineanca s-a desfăşurat faza judeţeană a concursului „Prietenii pompierilor”, competiţia fiind organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny”al judeţului Vrancea.

Concursul a fost organizat în scopul:
– dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de incendii pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovări atitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;
– formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, corectitudinea şi disciplina etc.
– atragerii unui număr sporit de elevi la desfăşurarea activităţii cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” .

La concurs au participat 8 echipaje, fiecare fiind format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă), din cadrul şcolilor : „Ştefan cel Mare ” Focşani şi „Alexandru Vlahuţă” Gugeşti cu câte 2 echipaje ( unul de fete şi unul de băieţi), S.A.M. Vulturu, Şcoala nr.4 Adjud, Şcoala nr. 2 Mărăşeşti şi Şcoala cu clasele I-VIII Câmpeneanca cu câte un echipaj.

Echipele de concurs au fost constituite din băieţi şi fete. Vârsta minimă pentru participare a fost de 11 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului. Fiecare echipaj a fost însoţit la locurile de desfăşurare a concursului de conducătorul-cadru didactic al cercului.

Participanţii au trebuit să treacă de 2 tipuri de probe, atât teoretice cât şi practice. Proba teoretică s-a desfăşurat pe baza unui chestionar (test) tip grilă ce a cuprins 10 întrebări prin care s-a urmărit verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea temelor cuprinse în tematica de pregătire a elevilor în cadrul cercurilor „Prietenii Pompierilor”. De asemenea, concurenţii au fost punctaţi în urma probelor practice: pista de îndemânare peste obstacole şi proba sportivă-ştafetă de 400 m cu obstacole.

Clasamentul la fete a fost următorul :

Locul I : Şcoala „Alexandru Vlahuţă” Gugeşti

Locul II : Şcoala „Ştefan cel Mare ” Focşani

Clasamentul la băieţi a fost următorul :

Locul I : Şcoala „Alexandru Vlahuţă” Gugeşti

Locul II : Şcoala cu clasele I-VIII Câmpeneanca

Locul III : S.A.M. Vulturu

Lasă un răspuns