Acasă Comunicate de presa COMUNICAT DE PRESĂ DRAGOV

COMUNICAT DE PRESĂ DRAGOV

206
0
Reclama

Noi documente solicitate la frontierele vamale

ale Republicii Uzbekistan

Reclama

 

 

Începând cu data de 01 aprilie 2013 Comitetul Vamal de Stat al Republicii Uzbekistan va modifica lista documentelor solicitate la frontierele vamale ale acestui stat, conform Rezoluţiei Cabinetului de miniştri al Republicii Uzbekistan nr. 63/04.03.2013 referitoare a stabilirea unor măsuri cu privire a circulaţia mărfurilor şi vehiculelor la trecerea frontierelor vamale ale Republicii Uzbekistan.

Astfel, pentru a evita aglomeraţia la frontierele vamale ale Republicii Uzbekistan transporturile internaţionale de mărfuri spre/dinspre/pe teritoriul acestei ţări se vor face în conformitate cu noile cerinţe ale Cabinetului de miniştri al Republicii Uzbekistan

Noua listă de documente şi informaţii care trebuie prezentate de către transportatorii de mărfuri şi bunuri la trecerea frontierelor vamale ale Republicii Uzbekistan pentru transportul aerian, feroviar, rutier şi maritim este ataşată la prezenta informare. 

 

Privantu Irina – Purtător de cuvânt

www.customs.ro

Pentru orice reclamaţie sau neregulă referitoare la domeniul vamal, apelaţi gratuit A.N.V. la nr. de tel.:

www.customs.ro

Autoritatea Naţională a Vămilor 

 

                                                                                    Anexa nr. 1

                                                                                    a Rezoluţiei Cabinetului de miniştri

                                                                                    nr. 63/04.03.2013

LISTA

documentelor şi datelor prezentate de către transportatorii mărfurilor şi vehiculelor la trecerea frontierelor vamale ale Republicii Uzbekistan pentru transportul aerian

 

1. Documente în conformitate cu Convenţia Aviaţiei Civile Internaţionale (Chicago, 7 decembrie 1944):

a) declaraţie generală;

b) notă de transport;

c) notă de transport aerian cargo;

d) documente comerciale* ale mărfurilor transportate ataşate la nota de transport aerian. La transportul mărfurilor în loturi aceste documente sunt prezentate la prima încărcătură.

e) documente cerute de prevederile Uniunii Poştale Universale pentru mentenanţa expedierilor internaţionale;

2. Date care trebuie conţinute de documentele menţionate anterior:

a) indicarea identităţii naţionale şi nr. de înregistrare al aeronavei;

b) numărul zborului, indicarea rutei de zbor, punctul de plecare, punctul de destinaţie al aeronavei;

c) numele operatorului aeronavei;

d) numărul membrilor din echipaj;

e) numele şi codul mărfurilor în conformitate cu Sistemul armonizat al descrierii şi codificării mărfurilor la nivel de cel puţin 6 cifre;

f) numărul notei de transport aerian al încărcăturii, numărul locurilor în conformitate cu nota de transport aerian şi într-o încărcătură;

g) numele punctelor de plecare şi de destinaţie al transporturilor;

h) cantitatea de provizii de la bord încărcate la decolarea aeronavei (numărul de produse şi numele acestora);

i) disponibilitatea expedierilor internaţionale de la bordul aeronavei;

j) greutatea brută a mărfurilor (în kilograme sau în alte unităţi de măsură) pentru fiecare cod specificat de mărfuri;

k) factura cu preţul mărfurilor.

 

 

 

 

*Documente comerciale – documente din care reies costul, caracteristicile cantitative şi calitative ale bunurilor.

 

                                                                                    Anexa nr. 2

                                                                                    a Rezoluţiei Cabinetului de miniştri

                                                                                    nr. 63/04.03.2013

LISTA

documentelor şi datelor prezentate de către transportatorii mărfurilor şi vehiculelor la trecerea frontierelor vamale ale Republicii Uzbekistan pentru transportul feroviar

 

 

1. Documente în conformitate cu Acordul privind Transportul Mărfurilor pe Căile Ferate Internaţionale:

a) documente de transport;

b) foaia de transfer pe calea ferată;

c) documente comerciale* ale mărfurilor transportate;

d) documente cerute de prevederile Uniunii Poştale Universale pentru mentenanţa expedierilor internaţionale.

2. Date care trebuie conţinute de documentele menţionate anterior:

a) numele şi adresa expeditorului bunurilor;

b) numele şi adresa destinatarului bunurilor;

c) numele staţiei de plecare şi al staţiei de destinaţie a bunurilor;

d) numele şi codul mărfurilor în conformitate cu Sistemul armonizat al descrierii şi codificării mărfurilor la nivel de cel puţin 6 cifre;

e) numărul de colete, greutatea brută a mărfurilor (în kilograme sau în alte unităţi de măsură) pentru fiecare cod specificat de mărfuri;

f) factura cu preţul mărfurilor;

g) numărul de identificare al containerelor.

 

 

 

 

*Documente comerciale – documente din care reies costul, caracteristicile cantitative şi calitative ale bunurilor.

 

 

                                                                           Anexa nr. 3

                                                                                    a Rezoluţiei Cabinetului de miniştri

                                                                                    nr. 63/04.03.2013

LISTA

documentelor şi datelor prezentate de către transportatorii mărfurilor şi vehiculelor la trecerea frontierelor vamale ale Republicii Uzbekistan pentru transportul rutier

 

 

1. Documente referitoare la vehicul:

a) certificat de înregistrare în conformitate cu Convenţia de Trafic Rutier (Viena, 8 noiembrie 1968);

b) autorizaţia de a intra/ ieşi/ tranzita a vehiculelor străine pe teritoriul Republicii Uzbekistan (conform reglementărilor internaţionale);

c) certificatul care să ateste permisiunea vehicului de a transporta internaţional mărfuri sub sigiliile şi ştampilele vamale în conformitate cu Convenţia Internaţională TIR* (Geneva, 14 noiembrie 1975), dacă se utilizează Carnetul TIR;

d) certificatul care să ateste permisiunea vehiculului de a transporta mărfuri perisabile (certificat SPS**), dacă se transportă mărfuri perisabile;

e) permisiunea specială de la autorităţile competente de a circula cu mijloace de trasport grele de dimensiune mare.

2. Documente referitoare la mărfuri:

a) factura încărcăturii în conformitate cu Convenţia de Acord asupra Transportului Internaţional de Bunuri (Geneva, 19 mai 1956) şi documentele de transport pentru fiecare dintre bunuri;

b) Carnetul TIR în conformitate cu Convenţia Internaţională TIR* (Geneva, 14 noiembrie 1975), dacă se utilizează Carnetul TIR;

c) documente comerciale*** ale mărfurilor transportate;

d) documente cerute de prevederile Uniunii Poştale Universale pentru mentenanţa expedierilor internaţionale.

3. Date care trebuie conţinute de documentele menţionate anterior:

a) numele şi adresa transportatorului;

b) locul (ţara) unde mărfurile au fost acceptate pentru transport şi locul (ţara) de expediere;

c) numele ţării de expediere şi al ţării de destinaţie a bunurilor;

d) numele şi adresa expeditorului şi destinatarului bunurilor;

e) numele şi codul mărfurilor în conformitate cu Sistemul armonizat al descrierii şi codificării mărfurilor la nivel de cel puţin 6 cifre;

f) numărul documentelor de transport, greutatea brută (în kilograme sau în alte unităţi de măsură) pentru fiecare cod specificat de mărfuri;

g) factura cu preţul mărfurilor;

h) numărul de identificare al containerelor.

 

 

*Carnet TIR – document vamal internaţional pentru mărfuri şi mijloace de transport prin tot sistemul de tranzit, care confirmă garanţiile prevăzute de bunurile TIR;

 

**Certificatul SPS – document de conformitate a vehiculului de a transporta mărfuri perisabile, emis în conformitate cu Convenţia asupra Traficului internaţional al Mărfurilor Perisabile şi Mijloacelor Speciale de Transport folosite într-un astfel de transport;

 

***Documente comerciale – documente din care reies costul, caracteristicile cantitative şi calitative ale bunurilor 

 

                                                                                    Anexa nr. 4

                                                                                    a Rezoluţiei Cabinetului de miniştri

                                                                                    nr. 63/04.03.2013

LISTA

documentelor şi datelor prezentate de către transportatorii mărfurilor şi vehiculelor la trecerea frontierelor vamale ale Republicii Uzbekistan pentru transportul maritim

 

 

 

1. Documente:

a) declaraţie generală;

b) declaraţie a mărfurilor;

c) declaraţie a proviziilor de la bord;

d) declaraţie a bunurilor personale ale echipajului;

e) tipul navei;

f) lista pasagerilor;

g) documente de transport;

h) documente comerciale* ale mărfurilor transportate;

d) documente cerute de prevederile Uniunii Poştale Universale pentru însoţirea expedierilor internaţionale.

3. Date care trebuie conţinute de documentele menţionate anterior:

a) nr. de înregistrare al navei şi naţionalitatea ei;

b) numele şi descrierea navei;

c) numele căpitanului;

d) numele şi adresa agentului naval;

e) numărul de pasageri de la bord, numele lor, prenumele, naţionalitatea (cetăţenia), data şi locul naşterii, porturile de îmbarcare şi debarcare;

f) numărul şi componenţa echipajului;

g) numele porturilor de plecare şi de oprire ale navei;

h) numele şi codul mărfurilor în conformitate cu Sistemul armonizat al descrierii şi codificării mărfurilor la nivel de cel puţin 6 cifre;

i) numărul documentelor de transport, greutatea brută (în kilograme sau în alte unităţi de măsură) pentru fiecare cod specificat de mărfuri;

j) numele porturilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor;

k) numărul de factură al încărcăturii sau alte documente care să confirme valabilitatea şi conţinutul contractului de transport maritim sau fluvial al mărfurilor care se pot descărca în acest port;

l) numele porturilor de descărcare a mărfurilor rămase la bord;

m) numele proviziilor, aflate la bord, specificând cantitatea;

n) descrierea depozitului de la bord;

o) factura cu preţul mărfurilor.

 

 

 

*Documente comerciale – documente din care reies costul, caracteristicile cantitative şi calitative ale bunurilor.

Lasă un răspuns