Acasă Comunicate de presa COMUNICAT DE PRESĂ FINANȚE

COMUNICAT DE PRESĂ FINANȚE

190
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că plătitorii de impozit pe profit, pot opta până la data de 31 ianuarie 2013 pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, prin efectuarea de plăţi anticipate trimestriale, respectiv pentru renunţarea la această opţiune prin depunerea formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit” .

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Reclama

Nu pot opta pentru efectuarea de plăţi anticipate din impozitul pe profit următoarele entităţi:

a) Contribuabilii societăţi comerciale bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine – care au deja obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.

b) Organizaţiile nonprofit – care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

c) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură – care au obligaţia de a declara şi păti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

d)  Contribuabilii care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial:

persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

persoane juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;

persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

 Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Lasă un răspuns