Acasă Eveniment Consilierii județeni se reunesc în ședința ordinară. Ce proiecte se regăsesc pe...

Consilierii județeni se reunesc în ședința ordinară. Ce proiecte se regăsesc pe ordinea de zi

243
0
Reclama

 

Proiectul  Ordinii de zi

Reclama

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 24 noiembrie 2022

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI   
 2. “Actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Vrancea ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. “ Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenurilor în suprafață totală de 465449 mp, situate în comuna Garoafa, în vederea construirii obiectivului de interes județean și de utilitate publică Parc Industrial Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Rămânerea in administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului Galeriile de Artă Focșani”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru animale în comuna Vizantea-Livezi”, județul Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea valorii de inventar a imobilului Secția Pneumoftiziologie –identificat în CF 62545 Focşani

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Retransmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului Secția Pneumoftiziologie – Corp C1, identificat în CF 62545 Focşani”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Retragerea dreptului de administrare conferit  Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 1 – Secţie Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, situat în municipiul Focșani, strada Comisia Centrală numărul 15B, aflat in domeniul public al Judetului Vrancea „

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Trecerea din domeniul privat al Județului Vrancea în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului Policlinica Stomatologică ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vulturu, a imobilului teren, în suprafața de 70.554 ha situat in comuna Vulturu, județul Vrancea „

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204 B de la km. 2+700 la km. 3+500 ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. “Aprobarea “Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii și profesorii din unitățile  de  învățământ   preuniversitar  din  județul  Vrancea care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și competițiile școlare de la nivel județean, național și internațional,  precum  și  pentru sportivii  și  antrenorii din județul Vrancea care au obținut performanțe deosebite  la competițiile sportive oficiale, la nivel național și internațional”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 

 1. „ Actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici, cod LMI VN-II-m-B-06420”, situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 3, județul Vrancea ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea indicatorilor tehnico – economici, a devizului general, precum și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare și Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

 Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg – Domnești Sat – Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni – E85(DN2), judeţul Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Aprobarea indicatorilor tehnico – economici  actualizaţi  pentru obiectivul de

investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector  Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, județul Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. 24. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizareainfrastructurii rutiere de drum judeţean  dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 „

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2023

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III al anului 2022 ”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 1. „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Inițiator: Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea

 

 

    Președintele

 Consiliului Județean Vrancea

Cătălin TOMA

Lasă un răspuns