Contribuabilii inactivi trebuie sa depuna documente la Finante

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, contribuabilii, persoane impozabile, stabilite în România, declaraţi inactivi care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate.

De asemenea beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, contribuabilii sunt declaraţi inactivi de către organul fiscal, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

–  nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

–  se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

– organele fiscale au constatat ca nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Registrul contribuabililor inactivi /reactivaţi poate fi consultat la adresa de web:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/informatii_publice/informatii_agenti_economici/registrul_inactivi_reactivatisediu finante

Lasă un răspuns