Acasă Social CUM SĂ TE PROTEJEZI Şl SĂ INTERVII ÎN CAZ DE INUNDAŢII

CUM SĂ TE PROTEJEZI Şl SĂ INTERVII ÎN CAZ DE INUNDAŢII

243
0
Reclama

În cazul în care sunteţi surprins de inundaţii la domiciliu vă recomandăm următoarele :

 • Aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă);
 • Blocaţi ferestrele astfel încât să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
 • Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
 • Încuiaţi uşile şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi aparatele electrice;
 • Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante);
 • În cazul în care sunteţi surprinşi în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, parcuri, săli de spectacole, autogări etc.) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

În cazul în care se trece la evacuare :

Reclama
 • Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând populaţia aflată în zonele cele mai periculoase;
 • Înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
 • Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
 • La părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, rezerva de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, aparat de radio, iar pe timp friguros şi îmbrăcăminte groasă;
 • După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele:

 • Nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
 • Nu atingeţi firele electrice;
 • Nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
 • Consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;
 • Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate;
 • Acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
 • Executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea malului, curăţarea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
 • Sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente.

REŢINEŢI! acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire (mai puţin cazul ruperii barajelor hidrotehnice, pentru localităţile situate, imediat în aval).

Informatii furnizate de Compartimentul Informare şi Relaţii Publice ISU

Lasă un răspuns