Cum se obține certificatul de atestare fiscală?

Filed under Economie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa persoanelor interesate că eliberarea certificatului de atestare fiscală se poate face şi la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea¸ prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

În acest caz, notarii publici şi nu moştenitorii depun la organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de persoana fizică decedată, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală însoţită de o copie, certificată conform cu originalul, a dovezii deschiderii procedurii succesorale notariale.

Modelul de cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală este prevăzut în anexa nr. 3 la OpANAF 3654/2015.

Certificatul de atestare fiscală se emite în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii/adresei de eliberare a acesteia.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora publicat în Monitorul Oficial nr. 954/23.12.2015.

           

 

Biroul comunicare şi servicii interne sediu finante

Lasă un răspuns