Cursuri de formare profesională organizate de Direcția Județeană de Agricultură Vrancea

Filed under Eveniment

 În perioada ianuarie-iunie 2021, Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea a finalizat un număr de 5 cursuri de formare profesională, nivel 2 CNC (360 ore) din care: 4 cursuri de calificare în meseria de Lucrător în cultura plantelor şi 1curs de calificare în meseria de Lucrător în creşterea animalelor, cu un număr total de 118 absolvenţi. În prezent, se desfășoară un curs de calificare în meseria de Lucrător în cultura plantelor. Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea organizează cursuri de calificare în meseriile de: Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creşterea animalelor, Viticultor şi Pomicultor în funcţie de cererile depuse de fermierii interesaţi. ”În perioada ce urmează, Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea va organiza cursuri de instruire (40 ore) în domeniile: agro-mediu, agricultură ecologică şi managementul general al fermei. Cererile de înscriere pentru participarea la cursuri se pot depun la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Vrancea din str. Republicii nr.5, Focşani”, precizează directorul adjunct al DAJ Vrancea, ing. Cristian RUSU.

Lasă un răspuns