Acasă Economie Data limita pentru formularul 205

Data limita pentru formularul 205

226
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă că au obligaţia depunerii „Declaraţiei informative privind impozitul reţinut cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, formularului 205, cod 14.13.01.13.

Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă pentru veniturile plătite în anul expirat din: dividende, dobânzi, premii şi din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală, pensii, lichidări/dizolvări, alte venituri, vor depune formularul 205 până la data de 30 iunie 2009.

Reclama

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice, care poate fi obţinut de la unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa http://anaf.mfinante.ro, categoria Asistenţă contribuabili.

Suportul magnetic va fi însoţit de borderoul centralizator, listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Borderoul se completează în două exemplare: originalul se depune la unitatea fiscală împreună cu formatul electronic al declaraţiei, iar copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei cod 205 se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei – pentru persoane fizice şi de la 1.000 până la 5.000 lei – pentru persoane juridice, conform art. 219, alin. (1), lit. i), coroborat cu alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns