Acasă Economie Datoriile către stat pot fi plătite eşalonat

Datoriile către stat pot fi plătite eşalonat

172
0
Reclama

Cei care au datorii la stat şi nu pot plăti toţi banii o dată au acum şansă să dea banii eşalonat. Pot beneficia de eşalonări la plată atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare. Eşalonările la plată se acordă de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF restante înscrise în certificatul de atestare fiscală. Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire. Pentru acordarea unei eşalonări la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii. Nu se acordă eşalonări la plată pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice, pentru obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea, pentru cele administrate de ANAF cu termene de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală dar nici pentru amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat. Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal competent, din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.

 

Reclama

Lasă un răspuns