De la 1 aprilie 2018 plafonul anual de scutire de TVA va fi de 300.000 lei

Filed under Eveniment

Întreprinderile mici a căror cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de  300.000 lei, pot aplica scutirea de taxă denumită regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

În anul 2018 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici:

  1. persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2018 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie – 1 aprilie 2018.
  2. persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 1 aprilie 2018 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc în perioada respectivă plafonul de 220.000 lei.
  3. persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 aprilie 2018 au obligaţia solicitării înregistrarii în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei, de la înfiinţare până la 31 decembrie 2018.
  4. prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ar interveni începând cu data de 1 aprilei 2018 nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018.
  5. persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri deTVA în perioada 01 ianuarie -1 aprilie 2018, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 aprilie 2018 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de 300.000 lei;
  6. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după 1 aprilie 2018 dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 300.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.

Baza legală: Legea 72/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018.

 

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns