Declarație de reunire a României cu Basarabia, citită în plenul Consiliului Județean Vrancea, astăzi, 3 aprilie 2018

Filed under Politica

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal Filiala Vrancea au propus astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Județean, adoptarea unei declarații de reunire a României cu Basarabia. Declarația a fost citită în debutul ședinței ordinare de către consilierul PNL Victor Ciumac, unul dintre exponenții de bază ai fenomenului unionist, încă de acum câțiva ani.

Declarația de reunire a Republicii Moldova cu patria-mamă a fost semnată de consilierii județeni PNL și înaintată spre semnare consilierilor PSD și ALDE. Declarația de reunire citită ieri în plenul CJ Vrancea este o declarație simbolică, însă ea se va materializa și în cadrul unui proiect de hotărâre CJ care va fi adoptat în perioada următoare. Până în acest moment, 105 localități din Republica Moldova și peste 45 de localități din România, printre care și instituții precum CJ Timiș, respectiv CJ Prahova, au adoptat declarații similare. Declarația de reunire conține motivele adoptării ei, iar la final consilierii județeni au fost trecuți în ordine alfabetică, fără menționarea partidului din care fac parte. 3 aprilie 2018 va rămâne o dată importantă în istoria județului, prin citirea declarației în plenul Consiliului Județean Vrancea, al treilea CJ din România care face acest pas simbolic pentru o idee spre care aspiră majoritatea românilor. Mai jos puteți citi conținutul integral al declarației! Conform legislației în vigoare, semnăturile sunt anonimizate.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 3 aprilie 2018

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA

DECLARAȚIE DE REUNIRE

ADOPTATĂ LA FOCȘANI LA DATA DE 3 APRILIE 2018

Având în vedere legătura istorică adâncă dintre românii din România și cei din Basarabia (actualmente Republica Moldova), care din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul și același neam;

În virtutea principiului egalităţii între popoare și a dreptului acestora la autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki (în vigoare din 13 august 1975), care stipulează că toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără ingerinţe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală;

În conformitate cu Declaraţia Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecinţele acestuia privind ţara noastră din 24 iunie 1991 prin care afirma hotărât poziţia sa de a aborda cu deplină responsabilitate această problemă.

Noi, consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean Vrancea,

Solicităm Președintelui ţării, Guvernului României, tuturor forţelor politice din ţara noastră să acţioneze în spiritul acestei declaraţii, în vederea îndeplinirii năzuinţelor legitime ale populaţiei din teritoriile românești, anexate cu forţă în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov.

Luând act de Rezoluţia nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie:

·       Să susţină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord, (ţinuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declaraţie cu acest scop

·       Să susţină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta îi este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internaţional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;

Conștientizând  faptul că pentru a îndrepta ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spațiul carpato-danubiano-pontic nu există o altă soluţie mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc;

Și ţinând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și naţională a ţinutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românești;

Consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean Vrancea,

Prin această declaraţie simbolică, îşi exprimă solidaritatea deplină faţă de consiliile raionale, locale şi judeţene din Republica Moldova şi România care şi-au afirmat aspiraţiile de reîntregire naţională, condamnă pactul Ribbentrop-Molotov şi solicită Parlamentelor României şi Republicii Moldova să emită o declaraţie comună privind reîntregirea ţării şi a neamului românesc, dar şi să elaboreze şi să aprobe în regim de urgenţă un pachet de legi privind reunirea Basarabiei cu România.

Lasă un răspuns