Declaraţii ce trebuie depuse la Finanţe în luna martie

Filed under Economie

Angajaţii finanţelor îi informează pe contribuabili ce declaraţii trebuie depuse luna aceasta. Pînă la data de 15 martie se va depune Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare şi declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, pentru anul 2010, formular 204. Data de 25 martie nu trebuie depăşită pentru declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, decontul de taxă pe valoarea adăugată şi special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Cei care depăşesc aceste date vor primi penalităţi.

Lasă un răspuns