Acasă Economie Declarații la Finanțe în luna aprilie – comunicat de presa

Declarații la Finanțe în luna aprilie – comunicat de presa

30
0
Reclama

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea informează contribuabilii că, până marţi, 10 aprilie a.c., trebuie să depună la organele fiscale după caz:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

Reclama

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, trimestrul, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 în cursul anului calendaristic precedent şi nu au depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului. Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

Procedura de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată , prevăzută la articolul 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare.

 

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu a depăşit plafonul de scutire (35.000 euro la cursul de schimb valutar de la data aderării la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei) sau cel determinat proporţional cu data rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire şi pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Solicitarea se depune la organele fiscale competente în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea înregistrării va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv pentru bunurile aflate în stoc şi serviciile neutilizate, activele corporale fixe şi bunurile de capital.

Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Scoaterea din evidenţă se face prin depunerea formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”, cod 14.13.01.10.12, însoţit de balanţa de verificare întocmită pentru luna anterioară solicitării de scoatere din evidenţă sau jurnalul de vânzări respectiv balanţa de verificare sau jurnalul de vânzări întocmite la 31 decembrie al anului precedent precum şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în original, în vederea anulării.

Declaraţia de menţiuni semnată şi ştampilată conform legii se depune la organul fiscal la care persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct la registratură, sau la poştă prin scrisoare recomandată, în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă.

 

 

Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea.

Articolul precedentUnitatile de primiri urgente, verificate dupa 2 ani
Articolul următorAmbasador la întîlnire cu producătorii de vin
Ziar online de stiri si informatii din Vrancea

Lasă un răspuns