Acasă Arhiva Declaratiile de inactivitate depuse electronic

Declaratiile de inactivitate depuse electronic

208
0
Reclama

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că potrivit OMFP 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice publicat în MO nr. 69/27.01.2015, începând cu exerciţiul financiar 2014 declaraţiile de inactivitate se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Reamintim că entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

Reclama
  • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
  • adresa şi numărul de telefon;
  • numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  • codul unic de înregistrare;
  • capitalul social.

Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor menţionate se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Informare de presa

Lasă un răspuns