Home Economie Donaţi 2% din impozitul pe venit!

Donaţi 2% din impozitul pe venit!

0
28

În ultima perioadă tot mai multe organizaţii nonprofit se zbat să atragă persoane care sunt de acord să le doneze 2% din impozitul pe venit. Pot opta pentru redirecţionarea acestei sume persoanele fizice, care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor şi cele care au obţinut venituri: comerciale, din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Redirecţionarea impozitului se poate face numai pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii: asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, asociaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, inclusiv pentru cultele religioase recunoscute, iar sumele primite vor fi folosite în acest scop. Redirecţionarea poate fi făcută către o singură entitate sau unitate de cult iar opţiunea se face fie pe formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, pentru cei care au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor, fie pe formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate” pentru celelalte categorii de contribuabili. Opţiunile vor fi făcute, personal, la unităţile fiscale teritoriale unde îşi au domiciliul solicitanţii, sau prin poştă, până la 16 mai 2011. Completarea cererilor se va face înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formulare, şi, în special, datele de identificare a entităţilor beneficiare.

NO COMMENTS

Lasă un răspuns