Acasă Invatamant Elevii de clasa a VIII în febra examenelor

Elevii de clasa a VIII în febra examenelor

248
0
Reclama

Astăzi, elevii din clasele a VIII-a susţin prima probă a evaluării naţionale, la Limba şi literatura română. Examenul începe la ora 9.00 şi este organizat în 4.973 de unităţi de învăţământ din ţară. Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare a elaborat 10 variante de subiecte care au un nivel mediu de dificultate şi permit rezolvarea în 120 de minute. După finalizarea fiecărei probe scrise a evaluării naţionale, CNEE va publica pe site-ul oficial (http://subiecte2011.edu.ro) varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare. Ministerul Educaţiei precizează că pe uşa fiecărei săli de clasă va fi afişată lista nominală cu elevii repartizaţi precum şi avertismentul că intrarea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare este strict interzisă. Elevii care vor încerca să copieze vor fi daţi afraă din examen şi vor primi nota 1. MECTS a precizat că evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. Evaluarea naţională se desfăşoară anual, într-o singură sesiune. Evaluarea naţională la clasa a VIII-a va continua marţi, 21 iunie, cu proba la Limba şi literatura maternă, şi miercuri, 22 iunie, cu proba de Matematică. Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 24 iunie, până la ora 14.00. În aceeaşi zi, între orele 14.00 şi 18.00, pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în 25 şi 26 iunie. Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, va avea loc în data de 27 iunie.

Reclama

Lasă un răspuns