Examen pentru a deveni detectiv particular

Filed under Social

În data de 11 decembrie a.c., ora 09.00,  la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea  se va susţine examenul de atestare a calității  de detectiv particular.

 

În conformitate cu pct. 4.3. din  H.G. nr. 1666/2004 – Normele de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, în data de 11 decembrie 2017, ora 09.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Vrancea, se va desfăşura examenul de atestare a calităţii de detectiv particular .

 

Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, camera 316, până la data de 29 noiembrie a.c., următoarele documente :

a)cerere;

 

b)curriculum vitae;

 

c)actul de stare civilă, în original și în copie;

 

d)actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;

 

e)actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;

 

f)certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;

 

g)certificat de cazier judiciar;

 

h)declaraţie din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

 

Relaţii suplimentare  se  pot obţine  la numărul de telefon 0237/207162, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, subcomisar de poliţie Miștoiu Valentin.

 

BIBLIOGRAFIE

 

–           Constituţia României, ediţia 2003;

–           Codul Penal – Partea Specială, ultima ediţie;

–           Codul de Procedură Penală – Partea Generală, ultima ediţie;

–           Drept Civil ( contracte civile, obligaţii );

–           Legea 329/2003 republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular;

–           H.G. nr. 1666/2004, privind Norme de aplicare a Legii 329/2003;

–           H.G. nr.757/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii 329/2003;

–           Legea 182/2002 actualizată, privind protecţia informaţiilor clasificate;

–           H.G. nr. 585/2002 actualizată+, pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România;

–           Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999.

Lasă un răspuns