Facilităţile de care beneficiază persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA

Filed under Economie

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA pentru perioada 1 octombrie 2017- 31 decembrie 2017 beneficiază de următoarele facilităţi:

  • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.
  • anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii.

 

Persoanele impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA trebuie să notifice ANAF şi vor aplica acest mecanism începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia de a deţine şi gestiona un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA aferente operaţiunilor taxabile (achiziţii de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii). Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia, începând cu aceeaşi dată, de a deţine un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate. baniÎn data de 31.08.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 706, Ordonanţa Guvernului nr. 23/ 2017 privind plata defalcată a TVA.

 

 

Compartiment comunicare

Lasă un răspuns