Acasă Eveniment Finalizarea proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență...

Finalizarea proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”- comunicat de presă

485
0
Reclama

 

                               Comunicat de presă

Reclama

                                                       Data:  aprilie 2024

                              Finalizarea proiectului

„Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”Cod SMIS 2014+: 137354, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Spitalul Județean de Urgență Vrancea – Sf. Pantelimon Focșani – Secția Psihiatrie și Boli Infecțioase – corp C2 și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie – corp C1, cu adresa Județul Vrancea, Municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 15B, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței persoanelor și personalului care beneficiază de aceste servicii – beneficiari direcți ai investiției.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu 12% (o reducere de 11,718 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual), urmare a scăderii consumului de energie prin reabilitarea clădirilor;
  • Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirile reabilitate cu 69,22% (o reducere de 535.323,37 kWh/an, față de consumul actual), ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse;
  • Reducerea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile în clădirile publice care fac obiectul investiției, valoarea țintă a indicatorului fiind 46,03 tep;
  • Reducerea consumului anual total specific de energie primară din surse neregenerabile valoare indicatorului fiind 204,85 kWh/m2/an, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzire/răcire valoarea indicatorului fiind 192,87 kWh/m2/an;
  • Creșterea eficienței energetice a Secției Psihiatrie și Boli infecțioase și Secției Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie – Spitalulul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani duce la:
  • cresterea confortului termic în clădirile reabilitate datorită izolării și reducerii pierderilor de caldură;
  • creșterea confortului utilizatorilor clădirilor;
  • creșterea calității serviciilor oferite.

Valoarea totală a proiectului este de 12.104.509,84 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.653.174,64 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 7.500.111,15 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.505.198,45 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 994.912,70 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 153.063,49 lei.

Impactul implementării proiectului: Reducerea cheltuielilor cu încălzirea clădirilor publice pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza economică o poate avea asupra sectorului energetic; reducerea consumurilor de energie termică, electrică, a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0237.213.057; E- mail: contact@cjvrancea.ro.

Persoana de contact: Doamna Cristina Clamba – Manager de proiect .

 

 

Lasă un răspuns