Acasă Economie Finanţele îi verifică pe agenţii economici

Finanţele îi verifică pe agenţii economici

229
0
Reclama

În luna martie 2009, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea, în baza programului propriu de activitate, au realizat 317 acţiuni de inspecţie financiar fiscală la agenţii economici de pe raza judeţului. ]n urma caestor acţiuni, s-a stabilit ca obligaţie suplimentară de plată suma de 4.448,48 mii lei în următoarea structură:

diferenţe de impozite, taxe, contribuţii sociale 3.890,39 mii lei
accesorii 435,19 mii lei
amenzi contravenţionale 122,9 mii lei

Din totalul sumelor stabilite suplimentar s-au încasat în timpul controlului 2.742,93 mii lei, reprezentând 61,66% din totalul sumelor stabilite suplimentar. În acţiunile de control desfăşurate în luna martie organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele nereguli:

Reclama

afectarea în mod eronat a cheltuielilor de exploatare cu sume reprezentând lucrări de construcţii montaj efectuate la imobile închiriate;

¨ neluarea în calcul a tuturor cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal;

¨ înregistrarea în evidenţa contabilă de cheltuieli care nu au la bază un document justificativ prin care să se poată face dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune.

¨ necolectarea taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţii de servicii furnizate de prestatori din state membre pentru care contribuabilul este obligat la plată;

¨ deducerea taxei pe valoarea adăugată de pe documente care nu îndeplinesc condiţiile legale;

¨ necalcularea, nereţinerea şi nedeclararea impozitului pe veniturile obţinute în România de persoane juridice nerezidente;

¨ declararea în mod eronat la organul fiscal teritorial a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului general consolidat.

Lasă un răspuns