Acasă Economie Finanţele încasează pe bandă rulantă

Finanţele încasează pe bandă rulantă

246
0
Reclama

În luna martie 2009, DGFP Vrancea prin masurile specifice întreprinse cu autoritate si perseverenta, a reuşit încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 63,97 milioane lei in următoarea structura:

¨ buget de stat: 25,12 milioane lei;

Reclama

¨ bugetul asigurărilor sociale de stat: 27,78 milioane lei;

¨ bugetul asigurărilor sociale de sănătate: 10,2 milioane lei

¨ bugetul asigurărilor sociale de şomaj: 0,87 milioane lei

Faţă de programul de 47,59 milioanele lei, stabilit de ANAF pentru luna martie 2009, s-au înregistrat creşteri cu 34,41%, atât ca urmare a conformării voluntare a contribuabililor cât şi ca urmare a încercării continue de diminuare a arieratelor.

Depăşiri ale programului de venituri s-au înregistrat la toate bugetele componente ale bugetului general consolidat astfel, la bugetul de stat cu 29,76%, la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 47,44%, la bugetul asigurărilor sociale de sănătate cu 18,20%, iar la bugetul de şomaj cu 14,11%.

Ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor bugetului general consolidat în luna martie 2009 o are contribuţiile la asigurările sociale de stat 43,43%, urmat de bugetul de stat cu 39,26%.

Lasă un răspuns