Finanțele încasează tot mai mulți bani de la o lună la alta

Filed under Economie

În luna noiembrie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea e efectuat 264 de verificări stabilind venituri suplimentare la bugetul general consolidat în valoare de 4,69 milioane lei. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut sumele stabilite suplimentar sunt mai mari cu 24,40%. În urma controalelor au fost aplicate 68 de amenzi majoritatea dintre ele pentru declararea în mod eronat la organul fiscal teritorial a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate și nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte sau incomplete. De asemenea, în cursul lunii noiembrie, inspectorii fiscali au efectuat 27 acţiuni de control inopinat ce au vizat în principal verificarea realităţii şi legalităţii operaţiunilor efectuate de agenţii economici cu activitate în domeniul prelucrării cerealelor şi plantelor tehnice, cât şi verificarea realităţii şi legalităţii operaţiunilor economice în ceea ce priveşte preţurile de transfer .

Lasă un răspuns