Acasă Social FOC DE ARTIFICII – informare de presa

FOC DE ARTIFICII – informare de presa

242
0
Reclama

În perioada 26.11.2014 – 07.01.2015 la nivel judetean se derulează campania FOC DE ARTIFICII, pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2014/2015.  Regimul articole pirotehnice, este reglementat de Legea 126/1995 republicată, H.G. 536/2002 şi H.G.612/2010.

În conformitate cu prevederile Legii 126/1995, „Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice, au obligaţia de a obţine autorizaţie din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz .         Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o perioadă determinată cu posibilitate d e prelungire. Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie , prin intermediari neautorizaţi este interzisă. Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.  Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor, cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Reclama

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1. Transportul şi mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit. Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea , manipularea sau folosirea lor. Furnizorul are obligaţia să solicite cumpărătorului autorizaţia prevăzută de actul normativ menţionat mai sus în momentul cumpărării acestor produse.  Cu ocazia achiziţionării şi comercializării unor astfel de produse trebuie să se solicite factură şi chitanţă fiscală în care să fie înscrise toate datele de identificare atât ale firmei cât şi cele ale firmei cumpărătoare, cantitatea şi categoria din care fac parte articolele pirotehnice. Reliefăm faptul că la nivelul judeţului Vrancea sunt autorizate să efectueze operaţiuni de comercializare cu articole pirotehnice 13 societăţi comerciale , din care trei sunt autorizate să efectueze şi jocuri cu articole pirotehnice de divertisment.

INFRACŢIUNI

În conformitate cu prevederile Legii 126/1995, republicată, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă următoarele fapte:

– Orice operaţiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept;

– Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, către persoane care nu au împlinit vârsta de 18;

– comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

CONTRAVENŢII

         Constituie contravenţii, printre altele, următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 7500 lei :

– comercializarea de articolelor pirotehnice în alte locuri decât cele autorizate;          – neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul articolelor pirotehnice, în limba română denumirea, categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor, în cazul comercializării acestora de către persoane juridice autorizate;

– folosirea articolelor pirotehnice în locurile interzise de Legea nr. 126/1995.

În cadrul acţiunii a fost descoperită o infracţiune la regimul articolelor pirotehnice.

Campanie derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul IPJ Vrancea.

 

 

Lasă un răspuns