Acasă Arhiva FOC DE ARTIFICII

FOC DE ARTIFICII

204
0
Reclama

 

Reclama

În perioada 20.11.2013 – 08.01.2014 poliţiştii vrânceni vor actiona conform planului naţional „FOC DE ARTIFICII”, pentru a verifica legalitatea desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2013/2014.       

În conformitate cu  prevederile Legii 126/1995, „Persoanele care  produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice, au obligaţia de a obţine autorizaţie din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz „.

Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o perioadă determinată cu posibilitate de prelungire. Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă. Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii. Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare. Persoanele fizice sau juridice  autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

 Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

 a) între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

    b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

    c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

    d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

    e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

    f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

    g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

    (3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 Persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile  1 şi P1.

 Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

         Practic, sintetizând prevederile legislaţiei în domeniu, persoanele fizice pot deţine şi folosi articole piroehnice de distracţie foarte mici (artificii), respectiv : steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliţi, minipetarde cu confeti, alte obiecte similare.

 Reliefăm faptul că la nivelul judeţului Vrancea sunt autorizate să efectueze operaţiuni de comercializare cu articole pirotehnice 10 societăţi comerciale, din care una este autorizată să efectueze şi jocuri cu articole pirotehnice de divertisment.

         INFRACŢIUNI

 În conformitate cu prevederile Legii 126/1995 republicată, constituie infracţiuni următoarele fapte : 

 Orice operaţiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an ;

– Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege (16 ani), precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an .

Tentativa se pedepseşte.

 CONTRAVENŢII

 Constituie contravenţii, printre altele, următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 7500 lei :

 – comercializarea de articolelor pirotehnice în alte locuri decât cele autorizate; 

 – neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul articolelor pirotehnice în limba română denumirea,categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor;

– folosirea articolelor pirotehnice în locurile interzise de Legea nr. 126/1995.

În acest context, de la declanşarea acţiunii şi până în prezent, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravenţională.

 artificii

Lasă un răspuns