Formularul 112 se va depune doar on line

Filed under Economie

Întrucât, începând cu 25 iulie 2011, Declaraţia 112 va fi depusă exclusiv on-line, iar procedura de obţinere a certificatului digital calificat obligatoriu pentru depunerea on-line a declaraţiei necesită parcurgerea mai multor etape, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea invită contribuabilii să urgenteze acest demers.

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică se obţine de la unul din cei trei furnizori de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 451/2001 privind semnătura electronică. Lista acestor furnizori se găseşte pe website-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, www.mcsi.ro, secţiunea Registrul furnizorilor de servicii de certificare, sau pe website-ul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Informaţii depunere declaraţii. Aceştia sunt: SC CERT SIGN SRL – www.certsign.ro; SC DIGI SIGN SA – www.digisign.ro; SC TRANS SPEED SRL – www.transsped.ro.

Înregistrarea certificatului digital calificat

Pentru siguranţa transmiterii datelor, certificatul digital calificat trebuie să fie confirmat de firma care l-a eliberat. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se transmit declaraţiile documentul de confirmare de pe website-ul Agenţiei Naţioanle de Administrare Fiscală (ANAF) www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii, la adresa http://static.anaf.ro/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.

Se completează documentul de confirmare şi se aplică semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator. Se completează doar în jumătatea de sus, nu se semnează şi în locul Autorităţii de Certificare.

La tastarea butonului Validate Signature, nu trebuie să apară erori. Se trimite acest fişier prin e-mail la firma care a eliberat certificatul digital. Aceasta va verifica datele din documentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat. Documentul de confirmare se salvează pe discul calculatorului de pe care urmează să fie transmise declaraţiile.

Cu acest document de confirmare vă înregistraţi pe website-ul ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Depunere declaraţii, modulul Înregistrare certificate calificate. Selectaţi (cu butonul Browse) documentul de confirmare, apoi îl transmiteţi tastând butonul Transmite documentul.

După parcurgerea acestor paşi, se introduc în câmpurile care se generează, datele solicitate:

– codul unic de identificare al contribuabilului (adică operatorul economic pentru care veţi transmite declaraţiile fiscale);

– denumirea contribuabilului;

– adresa contribuabilului.

După completarea acestor date se tastează butonul Submit pentru transmitere. Pe ecran se va afişa, formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completat cu datele pe care le-aţi introdus anterior. Pentru tipărirea acestui formular se apasă butonul Tipăreşte cererea.

Dacă aveţi dreptul să depuneţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, apăsaţi pe Continuă cu înregistrarea unui alt CUI şi procedura se reia ca mai sus.

Documentaţia necesară pentru înregistrarea formularului 150 la unităţile fiscale

Pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”, ulterior obţinerii formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, contribuabilii vor depune la orice unitate fiscală din subordinea ANAF:

– formularul 150 listat, semnat şi ştampilat de contribuabilul pentru care se depun declaraţiile fiscale;

– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi copie;

– documentul în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150 pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii on-line. Apoi, se accesează website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, publicat pe website-ul instituţiei.

Printre avantajele deţinerii unui certificat digital se numără posibilitatea depunerii on –line nu numai a declaraţiei 112 ci şi a următoarelor declaraţii:

¨ 100 „ Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

¨ 710 „Declaraţie rectificativă”

¨ 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit”

¨ 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”

¨ 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

¨ 120 „Decont privind accizele”

¨ 130 „Decont privind ţiţeiul din producţia internă”

¨ 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

 

Lasă un răspuns